محمود دولت آبادی

محمود دولت‌آبادی
نویسندگی
۵/۵
نمایشنامه نویسی
۵/۵
نویسنده، نمایشنامه‌نویس، دارنده نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه ۲۰۱۴

محمود دولت‌آبادی نمایشنامه‌نویس، دارنده نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه ۲۰۱۴ و خالق حجیم‌ترین رمان فارسی “کلیدر” است.

آثار دولت‌آبادی بارها تجدید چاپ و به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده است و از دولت فرانسه موفق به دریافت نشان “شوالیهٔ هنر و ادب” شده است.

محمود دولت‌آبادی با رویکرد تازه به مسائل روستایی، تصویری هنرمندانه از روستانشینان ایرانی در یک مرحلهٔ گذار بوجود می‌آورد. ارزش‌های ادبی و اجتماعی آثار دولت‌آبادی سهم قابل‌توجهی در تکامل رمان ایرانی ایفا می‌کند.

او بیش از آن‌که به ایجاد اتمسفر داستان اهمیت دهد شرح ماجرا و روان‌شناسی شخصیت‌ها را مهم می‌شمارد. توجه به رابطهٔ فرد و نیروهای اجتماعی و موقعیت‌هایی که در شکل‌بخشیدن به شخصیت فرد و تغییر مسیر زندگی او تأثیر دارند جنبهٔ رئالیستی و تاریخی آثارش را تقویت می‌کند.

داستان‌های ته شب،‌ ادبار،‌ پای گلدستهٔ امامزاده شعیب، بند،‌ هجرت سلیمان،‌ سایه‌های خسته، بیابانی و مرد مهم‌ترین داستان‌های کوتاه او و داستان‌های سفر، آوسنهٔ بابا سبحان، گاواره‌بان، باشبیرو، از خم چمبر و عقیل عقیل از داستان‌های بلند اوست.

 

بعضی از جوایز و افتخارات استاد محمود دولت آبادی
بعضی از داستان ها و آثار ادبی استاد محمود دولت آبادی