محمدعلی بهرام
 • تعداد جلسات : 16 جلسه

 • ظرفیت : 10 نفر

سر فصل ها :
 • مهارت های جهارگانه اصلی زبان
مخاطبین :
 • مدیران – مشاورین – مربیان – کوچ ها – منتورها – کارمندان – دانش آموزان و دانشجویان
محمدعلی بهرام
محمدعلی بهرام
محمدعلی بهرام متولد 1362 در تهران میباشد. وی ،دوران کارشناسی خود را در دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مترجمی زبان با موفقیت به پایان رساند و به منظور ادامه تحصیل در دانشگاه کمپریج، به انگلستان سفر نمود. ایشان توانست مدرک تدریس TKT خود را در ماژول های 1 و 2 و3 از این دانشگاه دریافت نماید و جهت تدریس به کشور بازگردد.
 • جلسه 1
  • ساعت 9-10:30
   1397/11/01
 • جلسه 2
  • ساعت 9-10:30
   1397/11/03
 • جلسه 3
  • ساعت 9-10:30
   1397/11/06
 • جلسه 4
  • ساعت 9-10:30
   1397/11/08
 • جلسه 5
  • ساعت 9-10:30
   1397/11/10
 • جلسه 6
  • ساعت 9-10:30
   1397/11/13
 • جلسه 7
  • ساعت 9-10:30
   1397/11/15
 • جلسه 8
  • ساعت 9-10:30
   1397/11/17
 • جلسه 9
  • ساعت 9-10:30
   1397/11/24
 • جلسه 10
  • ساعت 9-10:30
   1397/11/27
 • جلسه 11
  • ساعت 9-10:30
   1397/11/29
 • جلسه 12
  • ساعت 9-10:30
   1397/12/01
 • جلسه 13
  • ساعت 9-10:30
   1397/12/04
 • جلسه 14
  • ساعت 9-10:30
   1397/12/06
 • جلسه 15
  • ساعت 9-10:30
   1397/12/08
 • جلسه 16
  • ساعت 9-10:30
   1397/12/11