german
 • تعداد جلسات : 14 جلسه

 • ظرفیت : 15 نفر

پیش ثبت‌نام آموزش زبان آلمانی
سر فصل ها :
 • آموزش الفبای آلمانی ونحوه صحیح تلفظ حروف ونقش تلفظ در روند یادگیری
 • گفتگوهای اولیه پیرامون معرفی کردن / ونحوه برقراری ارتباط با یکدیگر در شروع آشنایی
 • آشنایی به موارد ضروری گرامر برای ارتباط اولیه با مخاطب
 • آشنایی ویادگیری لغات وترکیبات ضروری آلمانی
 • یادگیری مکالمه از طریق داستان خوانی
 • تقویت مکالمه از طریق مکالمه گروهی وانفرادی
مخاطبین :
 • مدیران – مشاورین – مربیان – کوچ ها – منتورها – کارمندان – دانش آموزان و دانشجویان
سمیه آقاجانی
سمیه آقاجانی
سمیه آقاجانی متولد 1361 در تهران - دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان آلمانی از ایران مسلط به زبان انگلیسی و آلمانی - مترجم 5 کتاب از انتشارات Hueber و عضو اتاق مشترک مترجمان ناشران در آلمان بعنوان مترجم
 • جلسه 1
  • 13:30 الی 16:30
   1397/11/07
 • جلسه 2
  • 13:30 الی 16:30
   1397/11/09
 • جلسه 3
  • 13:30 الی 16:30
   1397/11/14
 • جلسه 4
  • 13:30 الی 16:30
   1397/11/16
 • جلسه 5
  • 13:30 الی 16:30
   1397/11/23
 • جلسه 6
  • 13:30 الی 16:30
   1397/11/28
 • جلسه 7
  • 13:30 الی 16:30
   1397/11/30
 • جلسه 8
  • 13:30 الی 16:30
   1397/12/05
 • جلسه 9
  • 13:30 الی 16:30
   1397/12/07
 • جلسه 10
  • 13:30 الی 16:30
   1397/12/12
 • جلسه 11
  • 13:30 الی 16:30
   1397/12/14
 • جلسه 12
  • 13:30 الی 16:30
   1397/12/19
 • جلسه 13
  • 13:30 الی 16:30
   1397/12/21
 • جلسه 14
  • 13:30 الی 16:30
   1397/12/26