سارا شهسوار‌حقیقی
 • تعداد جلسات : 12 جلسه

 • ظرفیت : 10 نفر

سر فصل ها :
 • مهارت های جهارگانه اصلی زبان
مخاطبین :
 • مدیران – مشاورین – مربیان – کوچ ها – منتورها – کارمندان – دانش آموزان و دانشجویان
سارا شهسوار‌حقیقی
سارا شهسوار‌حقیقی
سارا شهسوار حقیقی متولد 1980در تهران می باشد. ایشان دارای مدرک فوق لیسانس روابط بین الملل از دانشگاه فلورانس ایتالیا بوده و دوران لیسانس خود را در همین دانشگاه گذارنده است. وی مسلط به زبان های ایتالیایی و انگلیسی بوده و هم اکنون مدرس زبان ایتالیایی میباشد.
 • جلسه 1
  • ساعت 10-13
   1397/10/29
 • جلسه 2
  • ساعت 10-13
   1397/11/01
 • جلسه 3
  • ساعت 10-13
   1397/11/06
 • جلسه 4
  • ساعت 10-13
   1397/11/08
 • جلسه 5
  • ساعت 10-13
   1397/11/13
 • جلسه 6
  • ساعت 10-13
   1397/11/15
 • جلسه 7
  • ساعت 10-13
   1397/11/27
 • جلسه 8
  • ساعت 10-13
   1397/11/29
 • جلسه 9
  • ساعت 10-13
   1397/11/04
 • جلسه 10
  • ساعت 10-13
   1397/11/06
 • جلسه 11
  • ساعت 10-13
   1397/11/11
 • جلسه 12
  • ساعت 10-13
   1397/11/13